*

miðvikudagur, 22. september 2021
Innlent 24. ágúst 2016 16:18

SS hagnast um 305 milljónir

Á fyrri helmingi ársins eykst hagnaður Sláturfélags Suðurlands, úr 245 milljónum á sama tíma í fyrra, í 305 milljónir.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Sláturfélag Suðurlands hagnast um 305 milljónir króna á fyrri helmingi ársins, en á sama tíma í fyrra nam hagnaður fyrirtækisins ásamt dótturfyrirtækjum 245 milljónum króna. 

Neikvæð áhrif af kjötinnflutningi

Í umfjöllun um stöðu fyrirtækisins er þó gert ráð fyrir áframhaldandi neikvæðum áhrifum af innflutningi á kjöti, auk neikvæðra áhrifa af gengisstyrkingu krónunnar á útflutningstekjur.

Jafnframt er talað um að fyrirtækið hafi styrkt stöðu sína á markaði fyrir helstu rekstrarvörur bænda, til að mynda hafi sala á Yara áburði gengið vel sem og að sala á fóðurbætiefnum og öðrum rekstarvörum hafi stöðugt aukist.

Reykjagarður og Hollt og gott efh. hluti samsteypu

Dótturfyrirtækin eru Reykjagarður hf og Hollt og gott ehf, en fyrirtækið keypti 50% hlut í því síðarnefnda þann 31. ágúst 2015 og hefur það verið hluti af samstæðunni frá þeim tíma.

Þó var engin hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga, en árið áður var hlutdeildin neikvæð um 4 milljónir króna.

Aukning rekstrartekna 9% milli ára

Í lok júní nam eigið fé Sláturfélagsins 4.468 milljónum króna, sem er aukning úr 4.189 milljónum við lok síðasta árs.

Rekstrartekjurnar voru 6.235 milljónir króna á fyrri árshelmingi ársins, en 5.712 milljónir króna á sama tíma árið áður. Aukast þær því um 9% á milli ára en aðrar tekjur voru 6 milljónir króna í ár en 2 milljónir króna árið áður.

Launakostnaður hækkaði um meira en fimmtung

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 632 milljónir króna, en á sama tíma í fyrra nam hann 527 milljónum króna.

Milli ára hækkaði launakostnaður um 22%, og fór í 3,3 milljarða króna, en annar rekstrarkostnaður jókst um 8%, en afskriftir jukust um tæp 18%. 

Heildareignir rúmir 8 milljarðar

Heildareignir Sláturfélagsins í lok tímabilsins voru rétt rúmir 8 milljarðar króna, og eiginfjárhlutfallið var 55%, á fyrri hluta ársins nam veltufjárhlutfallið 2,4, en árið áður var það 2,6.

Á árshelmingnum var fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 253 milljónir króna, en 288 milljónir króna á sama tímabili árið áður. Meðal annars var byggt nýtt 1.500 fermetra vöruhús í Þorlákshöfn og í nýjum vélbúnaði fyrir kjötvinnslu. Eignir fyrir 6 milljónir króna voru seldar.

38 milljónir til stofnfjáreigenda

Greiddur var 12,0% arður af B-deild stofnsjóðs, alls 22 milljónir króna, og reiknaðir 5% vextir á A-deild stofnsjóðs, alls 16 milljónir króna.

A-deild er mynduð af séreignahlutum félagsmanna, og leggst árlega ákveðinn hundraðshluti af andvirði afurðainnleggs hvers félagsmanns eftir nánari ákvörðun félagsstjórnar í A-deild stofnsjóðs.

B-deild er mynduð með sölu á hlutum, en allt hlutafé í B-deild stofnsjóðs hefur verið greitt inn til félagsins. Stofnsjóður A-deildar kemur til útgreiðslu ef aðilar hætta búskap eða ná 70 ára aldri.