Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans um 0,25 prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, hækka því úr 1,25% í 1,50%. Þetta kemur fram í yfirlýsingu nefndarinnar.

Nefndin segir það áhyggjuefni að verðbólguvæntingar hafa tekið að hækka á ný. „Of snemmt er þó að segja til um hvort kjölfesta þeirra við verðbólgumarkmið sé að veikjast.“

Verðbólga jókst í september og mældist 4,4% en framlag húsnæðisliðarins hélt áfram að aukast. Hins vegar hjaðnaði undirliggjandi verðbólga „þótt hún sé enn nokkur“. Áhrif tímabundinna framboðstruflana gætu aftur á móti varað lengur en áður var talið, segir nefndin.

Fram kemur að hagvöxtur á fyrri hluta ársins var heldur minni samkvæmt bráðabirgðatölum þjóðhagsreikninga heldur en gert var ráð fyrir í ágústspá Seðlabankans. Vöxtur innlendrar eftirspurnar var þó í takt við spá bankans. „Vísbendingar eru um áframhaldandi kröftugan innlendan efnahagsbata á þriðja fjórðungi ársins og hagvaxtarhorfur fyrir árið í heild hafa lítið breyst.“

„Peningastefnunefnd mun beita þeim tækjum sem hún hefur yfir að ráða til að tryggja að verðbólga hjaðni aftur í markmið innan ásættanlegs tíma,“ segir í lok yfirlýsingarinnar.