*

miðvikudagur, 27. maí 2020
Innlent 23. maí 2019 18:45

Tap Eimskips eykst um 60% milli ára

Eimskipafélag Íslands tapaði nærri 350 milljónum króna á fyrstu þremur mánuðum ársins.

Ritstjórn
Vilhelm Már Þorsteinsson er forstjóri Eimskipafélags Íslands.
Haraldur Guðjónsson

Eimskip tapaði 2,5 milljón evrum, eða sem samsvarar 346,5 milljónum íslenskra króna á fyrstu þremur mánuðum ársins. Jókst tapið um 60% frá fyrra ári þegar það nam tæplega 1,6 milljón evra eða sem samsvarar um 219,8 milljónum íslenskra króna miðað við núverandi gengi.

Tekjur félagsins námu 164 milljónum evra og hækkuðu um 8,5 milljónir eða 5,4% frá sama ársfjórðungi 2018, þar með jókst magn í áætlunarsiglingum um 4,6%. Launakostnaður Eimskipafélagsins lækkar hins vegar á milli tímabila en annar rekstrarkostnaður hækkar um 5,3%. Þannig lækkuðu laun og launatengd gjöld úr 33,7 milljónum evra í 32,7 milljónir ára milli ára, sem er 3% lækkun.

EBITDA félagsins nam 15,5 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi 2019 en 10,6 milljónum án áhrifa IFRS 16 samanborið við 7,3 milljónir á sama ársfjórðungi síðasta árs sem er aukning um 47%,.

Fjárfestingar tímabilsins hjá félaginu námu 8,6 milljónum evra, þar af voru nýfjárfestingar 4,8 milljónir. Til samanburðar voru fjárfestingar 13,1 milljón evra og nýfjárfestingar 6,4 milljónir á sama ársfjórðungi síðasta árs.

Handbært fé í lok tímabilsins var 26,7 milljónir evra samanborið við 21,9 milljónir í lok árs 2018 sem er aukning um 4,8 milljónir. Heildareignir félagsins námu 519,1 milljón evra og eigið fé 233,3 milljónum, en skuldsetningarhlutfallið var 2,92 á fyrsta ársfjórðungi 2019.

Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri Eimskipafélags Íslands segir afkomuna af rekstri félagsins á fyrsta ársfjórðungi hafa verið yfir væntingum. „EBITDA niðurstaða fjórðungsins er sú besta á fyrsta ársfjórðungi frá árinu 2009. Ágætis vöxtur var í tekjum og flutningsmagni milli fjórðunga og ánægjulegt að sjá 9% aukningu í magni í gámaflutningum," segir Vilhelm Már.

„Jákvæður viðsnúningur var í afkomu félagsins í Noregi þrátt fyrir minna flutningsmagn þar, sem skýrist m.a. af lægri rekstrarkostnaði en félagið rekur nú tveimur færri skip í Noregi miðað við sama tímabil í fyrra. Áframhaldandi vöxtur hefur verið í Trans-Atlantic flutningum og skipti félagið út einu skipi fyrir stærra skip á siglingaleið félagsins til Norður-Ameríku á tímabilinu til að svara aukinni eftirspurn. 

Enn fremur var góður vöxtur í alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun en afkoma af henni olli nokkrum vonbrigðum á síðasta ári. Góður gangur var í innanlands starfseminni á Íslandi og loks eru hagræðingar- og skipulagsaðgerðir síðustu mánaða byrjaðar að skila sér í batnandi afkomu. Eftir mikinn ytri vöxt síðustu ár hafa verkefni þessa ársfjórðungs m.a. verið að skerpa á áherslum í rekstri og samþætta aðskildar einingar í sömu starfsemi með það að markmiði að auka skilvirkni og arðsemi.

Þrátt fyrir bætta afkomu af rekstri er engu að síður tap eftir skatt á tímabilinu. Þar spilar stærst einskiptis skattaleg gjaldfærsla að fjárhæð 3,4 milljónir evra. Eins og kom fram í tilkynningu í mars síðastliðnum tapaði félagið kærumáli fyrir Yfirskattanefnd. Málið fjallaði um hvort skattleggja skyldi afkomu erlendra eignarhaldsfélaga skipa félagsins í móðurfélaginu á Íslandi samkvæmt svokölluðum CFC reglum. Úrskurður Yfirskattanefndar er félaginu mikil vonbrigði og skekkir enn frekar samkeppnisstöðu kaupskipaútgerðar íslenskra félaga og er á skjön við þá umgjörð sem búin er kaupskipaútgerðum í löndunum í kringum okkur.

Við erum ánægð með að hafa fengið formlegt samþykki Samkeppniseftirlitsins fyrir samstarfi Eimskips og Royal Arctic Line sem er búið að vera í undirbúningi í nokkur ár. Með samstarfinu opnast nýir möguleikar fyrir hagkvæmara siglingakerfi fyrir Eimskip sem og nýjar leiðir í flutningum til og frá Grænlandi með vikulegum siglingum. Þannig skapast tækifæri fyrir okkar viðskiptavini meðal annars til aukinna viðskipta við Grænland. Í tengslum við fyrirhugað samstarf er Eimskip með tvö 2.150 gámaeininga skip í smíðum sem gert er ráð fyrir að verði komin í rekstur undir lok þessa árs. Það er mikilvægur liður í því að endurnýja skipaflota félagsins með umhverfisvænni og hagkvæmari skipum."