Orkuveita Reykjavíkur (OR) skilaði 8,8 milljarða króna hagnaði á fyrri helmingi ársins, þar af má rekja 2,9 milljarða til annars ársfjórðungs. Til samanburðar var afkoma OR á fyrri helmingi ársins 2020 neikvæð um 900 milljónir.

Rekstrartekjur námu 26 milljörðum á fyrstu sex mánuðum ársins og jukust um 7% frá fyrra ári en tekjuaukningin skýrist meðal annar af hækkun álverðs. Verðmæti langtímasamninga OR, sem tengdir eru álverði, lækkuðu um 5,7 milljarða á fyrri helmingi ársins 2020 vegna lækkunar á álverði. Á yfirstandandi ári hefur hækkandi álverð leitt til þess að virði langtímasamninganna var fært upp um 5,5 milljarða. Um er að ræða 11,2 milljarða sveiflu í þessari reiknuðu stærð í uppgjörinu.

Tekjur OR af sölu á rafmagni námu 10,8 milljörðum á fyrri helmingi ársins, samanborið við 9,9 milljarða árið áður. Sala á heitu vatni jókst um 7% milli ára og nam 7,9 milljörðum en tekjur af köldu vatni námu 1,7 milljörðum. Tekjur af fráveitu námu tæplega þremur milljörðum.

Rekstrarkostnaður lækkaði um 7,4% milli ára og nam 9.146 milljónum króna. Mestu munaði þar um liðinn Annar rekstrarkostnaður sem lækkaði úr 3,1 milljarði í rúma 2,2 milljarða milli ára.

Handbært fé frá rekstri OR og dótturfélaganna nam 14,6 milljörðum króna á fyrri hluta ársins en var 12,5 milljarðar á sama tímabili 2020. Lausafé samstæðunnar nemur nú 46 milljörðum króna og hefur staðan aldrei verið sterkari. „Nú á mesta framkvæmdatíma ársins, þegar viðspyrnufjárfestingar Veitna vegna kórónuveirufaraldursins standa yfir auk hefðbundinna fjárfestinga og viðhalds, gengur þó ört á þennan sjóð,“ segir í tilkynningu OR.

Eignir Orkuveitunnar námu 395 milljörðum króna í lok júní. Eigið fé var 195 milljarðar og skuldir 200 milljarðar. Eiginfjárhlutfall Orkuveitunnar var því 49,4%.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Fjárhagur Orkuveitu Reykjavíkur hefur sjaldan eða aldrei verið betri. Traust tök okkar á rekstrarkostnaði ráða þar miklu en líka efnahagsleg uppsveifla eftir mesta höggið vegna faraldursins. Án reiknaðra stærða í þessu uppgjöri væri reksturinn að skila liðlega fjögurra milljarða króna afgangi og mér finnst það viðunandi afkoma fyrirtækis af þessari stærð.

Við leitumst stöðugt við að bæta þjónustu við viðskiptavini. Uppfærsla allra orkumæla á heimilum og fyrirtækjum gefur fólki nýjar forsendur til að hafa yfirsýn yfir orkunotkunina og þeim heimilum sem við tengjum ljósleiðara fjölgar stöðugt.

Nýjustu gögn vísindafólks um loftslagsvána sýna okkur svo ekki verður um villst að verkefni okkar til að styðja við orkuskipti hér á landi eru áríðandi og nauðsynleg. Því er mikilvægt að þau gangi sem greiðast og að ekki verði bakslag. Við bindum líka miklar vonir við að Carbfix-tæknin sem hefur verið þróuð til bindingar koltvíoxíðs breiðist hratt um heimsbyggðina.