Þróunarfélagið Kadeco, sem stofnað var utan um eignir á gamla varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll og nærsvæði hyggst blása til alþjóðlegrar samkeppni um þróunaráætlun fyrir nærsvæði vallarins á næsta ári.

Hefur félagið nú fengið til liðs við sig ráðgjafa á sviði byggðarþróunar við flugvelli, Max Hirsh, en Hirsh er á meðal fremstu sérfræðinga heims í uppbyggingu flugvallarsvæða og hefur komið að ráðgjöf við slíka uppbyggingu víða um heim að sögn félagsins.

Þróunarsvæðið sem nú er verið að huga að uppbyggingu á er 3,5 ferkílómetra svæði meðfram Reykjanesbrautinni nokkurn veginn milli gömlu Njarðvíkurbyggðarinnar og Keflavíkurflugvallar, en í heildina er Kadeco með umsón með um 55 ferkílómetra svæði við Keflavíkurflugvöll.

„Kadeco stendur frammi fyrir einstöku tækifæri til þess að umbreyta flugvallarsvæði Keflavíkurflugvallar í öfluga miðstöð hagvaxtar og nýsköpunar,“ sagði Hirsh í grein sem hann skrifaði fyrir ársskýrslu Kadeco.

„Næstu mánuði munum við nýta okkur fólksmiðaða skipulagsnálgun sem kallast Airport Urbanism (borgarþróun við flugvelli). Með þessari nálgun leggjum við áherslu á þarfir og væntingar fólks sem notar og starfar við flugvöllinn og að sama skapi íbúa sem búa í nágrenni við hann.“

Þróunarsvæði Kadeco við Keflavíkurflugvöll
Þróunarsvæði Kadeco við Keflavíkurflugvöll
© Aðsend mynd (AÐSEND)

  • Hér má sjá uppbyggingarsvæðið sem nú er verið að undirbúa þróunaráætlun á með grænu.

Alþjóðleg samkeppni um þróunaráætlun

Á kynningarfundi sem haldinn var samhliða ársfundi félagsins á mánudag, kynntu Halldóra Hreggviðsdóttir og Árni Geirsson frá ráðgjafarfyrirtækinu Alta vinnu við verklýsingu fyrir gerð þróunaráætlunar. Alþjóðleg samkeppni um þróunaráætlun fyrir nærsvæði Keflavíkurflugvallar verður haldin vorið 2021.

„Um er að ræða stórt verkefni sem hefur tækifæri til þess að efla atvinnuuppbyggingu og efnahag hér á þessu svæði og á landinu öllu,“ sagði Halldóra. „Mikilvægt er að Keflavíkurflugvöllur nýtist að fullu sem sá aflvaki sem hann er. Þess vegna skiptir máli að vanda sig vel við undirbúning og skipulag.“

Land án skipulags er verðlaust

Ísak Ernir Kristinsson , fráfarandi stjórnarformaður Kadeco sagði í ávarpi sínu í ársskýrslu félagsins landið sem umlykur Keflavíkurflugvöll vera mjög dýrmætt.

„[E]n land án skipulags er svo til verðlaust,“ segir Ísak Ernir. „Okkar markmið til næstu áratuga er að fullnýta þau framtíðartækifæri sem við vitum að liggja í þessu landi. Fyrsta skrefið í þá átt er skýr framtíðarsýn og gott skipulag.“

Pálmi Freyr Randversson , sem tók við starfi framkvæmdastjóra Kadeco fyrr á þessu ári, sagði mikil tækifæri liggja í því að byggja upp nærsvæði Keflavíkurflugvallar.

„Staðsetningin á milli Evrópu og Ameríku, nálægðin við höfuðborgarsvæðið, sveitarfélögin við völlinn og kostir íslensks samfélags eru ótvíræðir. Græn orka, sveigjanleiki, aðlögunar- og samstarfshæfni eru sömuleiðis þættir sem gegna æ stærra hlutverki í samskiptum og viðskiptum þjóða.“

Brottför varnarliðsins 2006 leiddi til stofnunar félagsins

Aðalfundur Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadeco, var haldinn á mánudag. Við sama tækifæri var eins og áður segir haldinn kynningarfundur um breytt hlutverk félagsins og nýjar áherslur varðandi skipulag flugvallarborgar á nærsvæðum Keflavíkurflugvallar.

Á aðalfundinum var kjörinn nýr stjórnarformaður, Steinunn Sigvaldadóttir, en hún tekur við formennsku af Ísaki Erni Kristinssyni sem situr áfram í stjórn sem varaformaður. Einar Jón Pálsson kemur nýr inn í stjórn fyrir hönd Suðurnesjabæjar og tekur við af Ólafi Þór Ólafssyni. Stjórn félagsins skipa auk Steinunnar, Ísaks og Einars, þau Elín Árnadóttir fyrir hönd Isavia og Reynir Sævarsson fyrir hönd Reykjanesbæjar.

Kadeco var stofnað árið 2006 með það markmið að hafa umsjón með og selja þær eignir sem Bandaríkin afhentu Íslandi við brottför varnarliðsins.

Síðustu eignirnar seldar 13 árum seinna

Árið 2019 seldust síðustu húseignirnar sem félagið hafði umsjón með og sama ár undirrituðu íslenska ríkið, Isavia, Reykjanesbær og Suðurnesjabær samkomulag um að vinna saman að skipulagi, þróun, hagnýtingu og markaðssetningu lands í nágrenni Keflavíkurflugvallar.

Þar með fékk Kadeco aukið hlutverk, að leiða samstarf þessara aðila um að auka virði landsins með skipulagningu nýs þróunarsvæðis við flugvöllinn. Kadeco er félag í eigu ríkisins sem hefur það meginmarkmið að leiða formlegt samstarf ríkisins, Isavia, Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar um skipulag, þróun, hagnýtingu og markaðssetningu lands við Keflavíkurflugvöll og nærsvæða.

Samstarf þessara aðila er sagt vera grundvallaratriði til þess að tryggja að til verði heildstæð stefna og framtíðarsýn um þessi verðmætu landsvæði. Slík stefna miðar að því að nýta styrkleika flugvallarins sem drifkraft efnahagslegrar fjárfestingar, atvinnusköpunar og almennra lífsgæða á svæðinu og samfélagsins í heild.

Gott skipulag er jafnframt sögð forsenda þess að hægt verði að hámarka samfélagslegan ábata af nýtingu landsins og er skipulag á svæðinu því mikilvægur þáttur í vexti atvinnustarfsemi, sköpun starfa og almennri efnahagsþróun. Því þurfi að tryggja að skipulag verði heildstætt og land verði nýtt sem best óháð skipulagsmarka sveitarfélaga og Keflavíkurflugvallar.