*

fimmtudagur, 27. febrúar 2020
Innlent 15. maí 2019 10:14

Verðbólguvæntingar minnkað

Könnun SÍ á væntingum markaðsaðila bendir til að væntingar um verðbólgu hafi minnkað frá síðustu könnun bankans.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 6. til 8. maí sl. Leitað var til 28 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 23 aðilum og var svarhlutfallið því 82%. Seðlabankinn greinir frá þessu á vef sínum.

Í frétt Seðlabankans segir að niðurstöður könnunarinnar gefi til kynna að verðbólguvæntingar markaðsaðila til skamms tíma hafi lækkað frá síðustu könnun bankans í lok janúar sl. Langtímaverðbólguvæntingar þeirra lækki einnig lítillega frá fyrri könnun. Miðað við miðgildi svara í könnuninni vænti markaðsaðilar þess að verðbólga verði 3,3% á öðrum og þriðja fjórðungi í ár en hjaðni í 3% á fjórða ársfjórðungi. Þá vænti þeir þess að verðbólga verði 3% eftir eitt ár og 2,8% eftir tvö ár. Þeir búist jafnframt við að verðbólga verði að meðaltali 2,8% á næstu fimm árum og 2,7% á næstu tíu árum. Verðbólguvæntingar til næstu fimm ára séu óbreyttar frá janúarkönnun bankans en væntingar til tíu ára lækki lítillega. Könnunin gefi einnig til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar lækki lítilsháttar á næstu misserum og að gengi evru gagnvart krónu verði 140 krónur eftir eitt ár. 

Enginn taldi taumhaldið of laust 

Þá kemur jafnframt fram að miðað við miðgildi svara í könnuninni búist markaðsaðilar við því að meginvextir bankans lækki í 4% á öðrum ársfjórðungi í ár og haldist óbreyttir út fyrsta fjórðung næsta árs. Þeir vænti þess að vextir lækki enn frekar á öðrum fjórðungi næsta árs og verði 3,75% eftir bæði eitt og tvö ár.

Talsverðar breytingar séu á mati svarenda á taumhaldi peningastefnunnar að þessu sinni. Í könnuninni hafi enginn talið taumhald peningastefnunnar vera of laust um þessar mundir en í fyrri könnun bankans taldi tæpur fjórðungur svo vera. Um fjórðungur svarenda taldi taumhaldið hæfilegt nú samanborið við 57% í síðustu könnun. Aftur á móti taldi rúmur helmingur svarenda taumhaldið of þétt nú samanborið við 19% í janúarkönnun bankans auk þess sem tæpur fjórðungur svarenda taldi aðhaldið allt of þétt. Enginn þátttakenda svaraði könnuninni með þeim hætti í janúar.

Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu í þessari könnun var áþekk dreifingu svara í síðustu könnun. Heildardreifing svara um væntingar markaðsaðila til vaxta jókst samanborið við síðustu könnun en bil 1. og 3. fjórðungs svara var svipað eða minna, sérstaklega til skemmri tíma. Svör þátttakenda um væntingar til vaxta og verðbólgu lágu á nokkuð lægra bili en í könnun bankans í janúar.

Til viðbótar voru markaðsaðilar spurðir um hvaða innlenda raunvaxtastig til lengri tíma myndi að þeirra mati leiða til þess að framleiðsla þjóðarbúsins væri í takt við langtímaframleiðslugetu þess og verðbólga væri við markmið Seðlabankans. Miðgildi svara var 1,25% og staðalfrávik um 0,36 prósentur. Til samanburðar var sama spurning borin upp fyrir þátttakendur í ágúst 2014 og var miðgildi svara þá 3%.