*

mánudagur, 20. janúar 2020
Innlent 24. nóvember 2017 09:39

Vilja sjónarmið almennings á samrunum

Samkeppniseftirlitið óskar eftir umsóknum almennings á sameiningum Haga og Olís sem og N1 og Festa.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Vegna þess að samrunar Haga og Olís annars vegar og N1 og Festa hins vegar eru sagðir varða almenning miklu óskar Samkeppniseftirlitið eftir umsögnum frá almenningi sem og fyrirtækjum í landinu.

Samkeppniseftirlitið, sem hefur nú til rannsóknar áhrif samruna Haga hf. og Olíuverzlunar Íslands hf. annars vegar og N1 hf. og Festi hf. hins vegar hefur ákveðið að óska opinberlega eftir sjónarmiðum almennings og fyrirtækja um áhrif samrunanna á samkeppni. 

Markaðarnir sagðir varða almenning miklu

Segir stofnunin að óskin sé sett fram þar sem „um er að ræða samruna á mörkuðum sem varða almenning miklu,“ að því er fram kemur á vef Samkeppniseftirlitsins.

„Gagnaöflun í máli Haga og Olíuverzlunar Íslands hefur staðið um nokkra hríð, en rannsóknin hófst eftir að fullnægjandi samrunatilkynning barst Samkeppniseftirlitinu þann 26. september sl. 

Gagnaöflun í máli N1 og Festi er skemmra á veg komin, en fullnægjandi samrunatilkynning barst í því máli rúmlega mánuði síðar, eða þann 31. október sl.

Rannsóknarefni

Í báðum málunum ber Samkeppniseftirlitinu að rannsaka hvort viðkomandi samruni hindri virka samkeppni með því að markaðsráðandi staða eins eða fleiri fyrirtækja verði til eða slík staða styrkist, eða að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti, sbr. 17. gr. c samkeppnislaga.

Við rannsóknina er Samkeppniseftirlitið m.a. með eftirfarandi atriði til skoðunar:

  • Stöðu samrunaaðila á dagvöru- og eldsneytismörkuðum, meðal annars m.t.t. áhrifa af innkomu Costco á þessa markaði og áhrif samrunanna á einstökum landfræðilegum mörkuðum.
  • Áhrif samrunanna á staðsetningar dagvöruverslana og eldsneytisstöðva til framtíðar, einkum með tilliti til verslunarhúsnæðis eða lóða sem sameinuð fyrirtæki munu búa yfir, gangi samrunarnir eftir.
  • Eignatengsl á dagvörumarkaði og eldsneytismarkaði, en stórir eigendur þessara fyrirtækja eiga oft í fleiri en einu fyrirtæki á sama markaði. Eignatengsl þessara fyrirtækja við birgja eru einnig til skoðunar.
  • Áhrif samrunanna á birgðahald og dreifingu á eldsneytismarkaði.

Sjónarmiða óskað

Með tilkynningu þessari er öllum sem áhuga hafa gefið tækifæri til þess að koma sjónarmiðum á framfæri vegna þessara samruna.  Er þess óskað að sjónarmið berist Samkeppniseftirlitinu eigi síðar en 7. desember nk. Hægt er að senda þau á netfangið samkeppni@samkeppni.is eða með bréfpósti: Samkeppniseftirlitið, Borgartún 26, 125 Reykjavík – Pósthólf 5120.“

Stikkorð: Hagar N1 Olís Samkeppniseftirlitið Festi almenningur samrunar