*

föstudagur, 18. september 2020
Baldur Thorlacius
18. febrúar 2019 10:01

Lífleg viðskipti með smá og millistór fyrirtæki

Heilt á litið var veltuhraðinn mestur á sænska markaðnum, 67%, en svipaður á þeim íslenska, danska og finnska, á bilinu 54-57%.

Aðsend mynd

Nasdaq Iceland hefur tekið saman upplýsingar um meðalveltuhraða á hlutabréfamörkuðum Nasdaq Nordic fyrir árið 2018. Veltuhraði er fenginn með því að deila fjölda hluta sem ganga aðila á milli í viðskiptum á tilteknu tímabili með öllum útgefnum hlutum. Sem dæmi: Ef fyrirtæki hefur gefið út 500 hluti og á heilu ári eru samtals viðskipti með 250 hluti er veltuhraðinn 50%. Ef viðskipti hefðu átt sér stað með 500 hluti væri veltuhraðinn 100%.

Veltuhraði leiðréttir hvoru tveggja fyrir áhrifum verðs á veltu sem og stærð fyrirtækja og er því að vissu leyti ákjósanlegri mælikvarði á virkni markaða heldur en hreinar veltutölur. Heilt á litið var veltuhraðinn mestur á sænska markaðnum, eða 67%, en svipaður á þeim íslenska, danska og finnska, eða á bilinu 54-57%.

Það getur þó einnig verið áhugavert að skoða veltuhraða eftir stærð fyrirtækja, en þá skiptingu má sjá á meðfylgjandi mynd. Athyglisvert er að virkni íslenska markaðarins, miðað við þennan mælikvarða, er talsvert meiri heldur en í nágrannalöndunum ef litið er til smárra og millistórra fyrirtækja, eða 85% fyrir smá fyrirtæki í samanburði við 25-46% í nágrannalöndum okkar, og 70% fyrir millistór fyrirtæki, í samanburði við 29- 52% á samanburðarmörkuðunum. Virknin í viðskiptum með stór fyrirtæki er aftur á móti minni hér á landi, sem skýrist að vissu leyti af því að annað tveggja stórra fyrirtækja á íslenska markaðnum, Arion banki, er einnig skráð á Nasdaq Stockholm, en við útreikning á veltuhraða er tekið tillit til allra útgefinna hlutabréfa - sem þýðir að veltuhraði verður alltaf vanmetinn ef hluti þeirra hefur í reynd verið fluttur á annan markað.

Engu að síður er líklegt að veltuhraði í viðskiptum með stór fyrirtæki sé minni hér á landi heldur en erlendis og því er afar gott að geta boðið slíkum fyrirtækjum upp á að tvískrá sig á aðra markaði Nasdaq Nordic, til þess að ná betur til erlendra fjárfesta. Til lengri tíma litið er aftur á móti nauðsynlegt að fjölga í hópi stærri fyrirtækja sem skráð eru á Íslandi og bæta umgjörðina til þess að efla markaðinn og laða að fleiri erlenda fjárfesta.

Það jákvæða er aftur á móti að þrátt fyrir allt tal um litla virkni á íslenska markaðnum þá hafa fjármálafyrirtæki og fjárfestar staðið sig afar vel í að halda uppi líflegum viðskiptum. Þá má sérstaklega fagna miklum viðskiptum með smá og meðalstór fyrirtæki, sem eru burðarásinn í íslensku atvinnulífi. Möguleikar slíkra fyrirtækja á því að nýta sér markaðinn til fjármögnunar og vaxtar eru afar miklir enda virðist áhugi fjárfesta á viðskiptum með slík fyrirtæki hvergi vera meiri á Norðurlöndunum heldur en hér á landi. Sá áhugi virðist ekki hafa farið framhjá fyrirtækjunum, en nokkur fjöldi smárra og millistórra fyrirtækja eru nú að kynna sér eða undirbúa skráningu á Aðalmarkaðinn eða Nasdaq First North.

Með fleiri skráðum fyrirtækjum aukast möguleikar atvinnulífsins til þess að skapa ný störf og takast á við óvæntar breytingar ásamt því sem gagnsæi er aukið, svo dæmi séu tekin. Það eru því vonandi bjartir tímar framundan. 

Höfundur er viðskiptastjóri hjá Nasdaq Iceland.

Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.