*

miðvikudagur, 17. október 2018
Innlent 14. nóvember 2017 09:09

Hagnaður Reita rúmlega tvöfaldaðist

Heildarhagnaðurinn jókst um 109% á þriðja ársfjórðungi milli ára en um 5% ef miðað er við 9 mánuði.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Heildarhagnaður Reita á þriðja ársfjórðungi ársins nam 1.583 milljónum króna, sem er rúmlega tvöföldun milli ára eða aukning um 109% en á sama tíma í fyrra nam hagnaðurinn 757 milljónum, og nemur því aukningin 826 milljónum. Ef einungis er horft á rekstrarhagnaðinn fyrir fjármagnsliði er aukningin nokkuð minni, eða úr 1.761 milljón í 2.845 milljónir, það er 1.084 milljóna aukning sem samsvarar 61,5% aukningu milli ára.

Á sama tíma var þó lítil aukning í hreinum leigutekjum, en þær fóru úr 1.957 milljónum í 1.969 milljónir króna. Hins vegar munar mestu um matsbreytingu fjárfestingareigna félagsins, sem var neikvæð um 68 milljónir á þriðja ársfórðungi ársins 2016 en var nú jákvæð um 1.028 milljónir.

Rekstrarhagnaðurinn nam 5,4 milljónum fyrstu 9 mánuði ársins

Þegar horft er til rekstrarhagnaðar Reita á fyrstu níu mánuðum ársins þá er aukningin nokkru minni eða úr 5.155 milljónum í 5.420 milljónir, eða um 265 milljónir sem samsvarar 5,14% aukningu. Leigutekjur árshlutans námu 7.942 milljónum króna meðan þær námu 7.435 milljónum króna fyrstu níu mánuði síðasta árs og jukust þær því um 7% frá fyrra ári.

Matshækkun fjárfestingareigna nam 2.900 milljónum króna á öllum níu mánuðunum meðan matslækkunin á sama tíma í fyrra nam 177 milljónum króna. Hagnaður árshlutans var 4.276 milljónum króna, en árið 2016 nam hann 1.472 milljónum króna. Hagnaður á hlut var 6,0 krónur en árið 2016 nam hann 2,0 krónur, svo hann þrefaldaðist á milli tímabila.

Virði fjárfestingareigna var 133.531 milljónir króna þann 30.9.2017 samanborið við 125.763 milljónir króna í lok árs 2016. Eigið fé var 47.885 milljónir króna í lok þriðja ársfjórðungs en í árslok 2016 nam það 46.156 milljónum króna. Eiginfjárhlutfall í lok fyrri árshelmings var 34,1% en í árslok 2016 var það 34,4%, svo þar hefur orðið eilítið lækkun.

Vaxtaberandi skuldir jukust um 2.308 milljónir króna og námu þær 78.531 milljónum króna þann 30.9.2017 en í árslok 2016 námu þær 76.223 milljónum króna. Stjórnendur fyrirtækisins gera áfram ráð fyrir að rekstrarhagnaður ársins 2017 verði 7.250 til 7.350 milljónir króna miðað við núverandi eignasafn.

Breytingar á Kringlunni

Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita segir að reksturinn hefur verið stöðugur á árinu og í samræmi við væntingar.

„Haustið hefur verið viðburðaríkt enda fögnuðu Reitir og Kringlan 30 ára starfsemi með fjögurra daga hátíð nú á dögunum. Miklar breytingar hafa orðið í norðurenda Kringlunnar þar sem bæði H&M og Hagkaup hafa opnað glæsilegar nýjar verslanir,“ segir Guðjón.

„Í vikunni sem leið var tilkynnt um niðurstöðu í hugmyndasamkeppni um framtíðaruppbyggingu á Kringlusvæðinu. Samkeppnin var haldin í samvinnu við Reykjavíkurborg og Arkitektafélag Íslands. Niðurstaðan er metnaðarfull og sýnir klassískt borgarskipulag með U-laga húsum og inngörðum. Niðurstaðan er góður grunnur fyrir nákvæmara skipulag en tillagan felur í sér sveigjanlega landnotkun og möguleika á hentugri áfangaskiptingu. 

Næstu skref í verkefninu eru nánari útfærsla í samráði við borgina og aðra meðeigendur á svæðinu og arðsemisgreiningar. Ráðgert er að hefja ramma- og deiliskipulagsvinnu á fyrri hluta næsta árs.“

Rekstrarafkoma fyrri árshelmings

Leigutekjur fyrstu þriggja ársfjórðunga ársins 2017 námu 7.942 milljónum króna samanborið við 7.435 milljónum króna á sama tímabili árið 2016. Vöxtur tekna er því tæplega 7% en óbreytt eignasafn vex umfram verðlagsþróun. Nýtingarhlutfall árshlutans var 95,6% samanborið við 96,8% á sama tímabili árið áður. 

Nýting eykst lítillega frá öðrum ársfjórðungi en er verri samanborið við fyrra ár. Alla breytingu í nýtingu má rekja til umbreytinga í norðurenda Kringlu. Sú breyting er nú að baki og er bætt nýting fyrirséð á fjórða ársfjórðungi.

Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna nam 2.079 milljónum króna á tímabilinu samanborið við 1.873 milljónir króna á sama tímabili árið 2016 og vex um 11,0% milli ára. Fasteignagjöld skýra breytingu frá fyrra ári en lítilsháttar samdráttur er hlutfallslega í viðhaldi og endurbótum.

Stjórnunarkostnaður félagsins nam 443 milljónum króna á tímabilinu samanborið við 407 milljónum króna á sama tímabili árið 2016. Óveruleg breyting er í stjórnunarkostnaði sem hlutfall af veltu milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og fjármagnsliði nam þannig 5.420 milljónum króna á tímabilinu samanborið við 5.155 milljónum króna á sama tímabili árið áður og vex um 5,1% milli ára.

Fjárfestingareignir og fjármögnun

Virði fjárfestingareigna jókst um 7.768 milljónir króna  á fyrstu níu mánuðum ársins en kaup á húsnæði Hótel Öldu við Laugaveg 66-70 á fyrsta ársfjórðungi og kaup á lóðum í Blikastaðalandi eru umfangmest. Fjárfesting í endurbótum á fjárfestingareignum nam 1.270 milljónum króna á fyrstu þremur ársfjórðungum en þar vega breytingar í Kringlunni þyngst. 

Matsbreytingar á fyrstu níu mánuðum ársins námu 2.900 milljónum króna. Helstu breytingar frá áramótum eru lækkun vegins meðalkostnaðar fjármagns samhliða lækkun á ávöxtunarkröfu verðtryggðra skuldabréfa á markaði, hækkun á metinni markaðsleigu og hærri fasteignagjöld í samræmi við hækkað fasteignamat.

Fjármagnsgjöld námu 3.246 milljónum króna á fyrstu þremur ársfjórðungum samanborið við 3.272 milljónir króna á sama tímabili árið áður. Lækkun vaxtagjalda má aðallega rekja til lægri verðbóta. 

Stjórnendur Reita gera ráð fyrir afkomuhorfum fyrir árið 2017 í takt við það sem gefið var upp við útgáfu árshlutauppgjörs fyrri árshelmings. Áætlað er að tekjur ársins 2017 verði á bilinu 10.650 - 10.750 milljónir króna og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu verði á bilinu 7.250 - 7.350 milljónir króna.

Horfur ársins taka mið af af eignasafni félagsins eins og það stendur í dag. Væntingar stjórnenda í upphafi árs stóðu til þess að viðbætur í eignasafnið á árinu næmu 8-10 milljörðum króna en í dag hefur félagið fjárfest fyrir um 5 milljarða króna.

Ráðstöfun verðmæta til hluthafa

Á aðalfundi félagsins þann 14. mars var samþykkt ný heimild til endurkaupa á eigin bréfum. Stjórn félagsins samþykkti í kjölfarið endurkaupaáætlun með það að markmiði að lækka útgefið hlutafé félagsins. Áætlað var að kaupa allt að 15 milljónir hluta sem jafngildir 2,1% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 1.500 milljónir króna.

Endurkaupaáætluninni lauk þann 28. ágúst þegar bréf að nafnverði 15 milljónir króna höfðu verið keypt fyrir samtals 1.499 milljónir króna þar af var keypt fyrir 542 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi.

Hluthafar og um félagið

Í lok dags 10. nóvember 2017 áttu eftirfarandi aðilar, sem eru 20 stærstu hluthafar Reita, samtals 73,8% allra útgefinna hluta. Félagið átti 2,1% útgefinna hluta við það tímamark.

Reitir fasteignafélag hf. er íslenskt hlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Reitum fasteignafélagi hf., ásamt dótturfélögum sem öll eru 100% í eigu móðurfélagsins. Starfsemi félagsins er eignarhald, útleiga og umsýsla atvinnuhúsnæðis sem er að stærstum hluta verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. 

Fasteignir í eigu félagsins eru um 140 talsins, um 440 þúsund fermetrar að stærð. Meðal fasteigna félagsins má nefna stærstan hluta verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar, Spöngina og Holtagarða, Hótel Borg, Hilton og Natura og skrifstofubyggingar í Höfðabakka 9 ásamt húsnæði höfuðstöðva Sjóvár, Nýherja og Advania. Stærstu leigutakar Reita eru Hagar, Flugleiðahótel, ríki og sveitarfélög.