*

þriðjudagur, 26. maí 2020
Innlent 1. apríl 2020 18:06

Fá undanþágu frá samkomubanni

Þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki hafa fengið undanþágu frá samkomubanni, svo unnt sé að halda starfsemi þeirra órofinni.

Ritstjórn
Haraldur Guðjónsson

Á vef stjórnarráðsins hefur verið birtur listi yfir fyrirtæki sem fengið hafa undanþágu frá samkomubanni svo unnt sé að halda starfsemi þeirra órofinni. Heilbrigðisráðherra veitti undanþáguna að undangengnu samráði við sóttvarnalækni, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Matvælastofnun. Breytingar kunna að verða á listanum sem verður þá uppfærður.

„Margar umsóknir hafa borist heilbrigðisráðuneytinu um undanþágur frá takmörkun á samkomum sem heilbrigðisráðherra setti með auglýsingu 243/2020 til að sporna við útbreiðslu Covid-19. Flestum þeirra hefur verið hafnað. Undanþágur eru því aðeins veittar að afar brýnir hagsmunir liggi að baki sem varði velferð almennings og þjóðarhag.

Við mat á því hvort veita skuli undanþágu frá takmörkunum á samkomum er horft til þeirra viðmiða sem sóttvarnalæknir byggir á við veitingu undanþága frá sóttkví. Þau felast í því að um sé að ræða samfélagslega ómissandi innviði sem mega ekki stöðvast vegna lífsbjargandi starfsemi, svo sem raforku, fjarskipta, samgangna, heilbrigðisstarfsemi, löggæslu, sjúkraflutninga og slökkviliða. Önnur starfsemi sem mögulega getur fallið undir heimild til undanþágu skv. auglýsingu heilbrigðisráðherra um takmarkanir á samkomum er starfsemi fyrirtækja sem telst kerfislega og efnahagslega mikilvæg, svo sem til að tryggja innviði, sorphirðu, aðföng, mætvælaframleiðslu, flutninga matvæla, lyfja og annarra nauðsynjavara eða efnahagslegt öryggi ríkisins með útflutningi. Veiting undanþágu þarf einnig að byggjast á því að því sem næst ómögulegt sé að aðlaga starfsemi að reglum auglýsingar nr. 243/2020,“ segir í frétt stjórnarráðsins.

Þá segir að undanþága heilbrigðisráðherra sem hér um ræðir sé sem fyrr segir veitt eftir samráð við sóttvarnalækni, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Matvælastofnun, og taki til fyrirtækja í stóriðju, sjávarútvegi, matvælaframleiðslu og annarri mikilvægri starfsemi. Veitt sé undanþága frá 3. og 4. gr. auglýsingar nr. 243/2020 að uppfylltum tilteknum ströngum skilyrðum.

Hér að neðan er listað upp Fyrirtækjum sem starfa á grundvelli undanþágunnar:

 • Íslandspóstur

Samtök iðnaðarins*

 • Alcoa á Reyðafirði
 • Elkem á Grundartanga
 • Matfugl í Mosfellsbæ
 • Mjólkursamsalan á Selfossi
 • Norðurál á Grundaratanga
 • Rio Tinto – Ísal í Straumsvík í Hafnarfirði (tilk. 1.04)
 • Terra í Hafnarfirði

(*Birt með fyrirvara Samtaka iðnaðarins um að ekki sé víst að listinn sé tæmandi)

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi*:

 • Arnarlax hf., Bíldudal (tilk. 1.04)
 • Brim hf., Reykjavík
 • Fiskkaup hf., Reykjavík
 • FISK-Seafood ehf., Sauðárkróki (tilk. 1.04)
 • Fiskverkun Ásbergs ehf., Suðurnesjabæ (tilk. 1.04)
 • Fiskvinnslan Íslandssaga hf., Suðureyri
 • Guðmundur Runólfsson hf., Grundarfirði
 • Hraðfrystihús Hellissands hf., Hellissandi (tilk. 1.04)
 • Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., Hnífsdal
 • Ísfélag Vestmannaeyja hf., Vestmannaeyjum
 • Jakob Valgeir ehf., Bolungarvík (tilk. 1.04)
 • Loðnuvinnslan hf., Fáskrúðsfirði (tilk. 1.04)
 • Nesfiskur ehf., Garði
 • Ný-Fiskur hf., Suðurnesjabæ (tilk. 1.04)
 • Oddi hf., Patreksfirði
 • Samherji ehf. / Útgerðarfélag Akureyringa ehf., Akureyri og Dalvík
 • Skinney-Þinganes hf., Hornafirði
 • Soffanías Cecilsson hf., Grundarfirði (tilk. 1.04)
 • Vinnslustöðin hf. og dótturfyrirtæki, Vestmannaeyjum
 • Vísir hf., Grindavík (tilk. 1.04)
 • Þorbjörn hf., Grindavík
 • Þórsnes ehf., Stykkishólmi (tilk. 1.04)

(*Birt með fyrirvara Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem öfluðu upplýsinganna um að ekki sé víst að listinn sé tæmandi)

Bændasamtök Íslands:

Bændasamtök Íslands áttu fund með heilbrigðisráðuneytinu vegna mögulegrar undanþágu vegna aðildarfélaga sinna en ekki liggur fyrir hvort einhverjir falli undir þá undanþágu og þurfi eða sjái sér fært að nýta hana.

Stikkorð: undanþága samkomubann