*

þriðjudagur, 4. ágúst 2020
Innlent 28. nóvember 2019 13:02

Afkoma borgarinnar 10% undir áætlun

Afkoma Reykjavíkur fyrstu 9 mánuði ársins 5,2 milljarðar króna. Tekjur af sölu byggingarréttar 1,1 milljarði undir áætlun.

Ritstjórn
Dagur B. Eggertsson er borgarstjóri og leiðtogi meirihluta Samfylkingar, Pírata, VG og Viðreisnar í stjórn Reykjavíkurborgar
Haraldur Guðjónsson

Rekstrarniðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar var 10% undir áætlun á fyrstu 9 mánuðum ársins, en afkoman nam 5,2 milljörðum króna í stað tæplega 5,8 milljörðum króna. Munaði 595 milljónum króna frá áætluninni.

Skattekjurnar voru samt sem áður 174 milljónum meiri en áætlað, eða ríflega 75,4 milljarðar króna, en heildarrekstrartekjurnar voru 782 milljónum minni en áætlað var þegar tekið er tillit til minna framlags frá jöfnuðarsjóði og sölu byggingarréttar.

Síðarnefnda talan var ríflega 42% minni en áætlað var eða ríflega 1,1 milljarði króna, og námu tekjurnar af því 1,5 milljarði króna í heildina. Auk þess skýrir borgin lægri afkomu vegna hærri gjaldfærslu lífeyrisskuldbyndinga.

Matshækkun húsnæðis Félagsbústaða bætir rekstrartölur samstæðu A og B hluta

Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, var jákvæð um 12.243 m.kr. en áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 12.132 m.kr. Rekstrarniðurstaðan er því 111 m.kr. betri en gert var ráð fyrir. 

Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til hærri tekjufærðra matsbreytinga fjárfestingaeigna Félagsbústaða. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 18.797 m.kr. sem er 4.232 m.kr. lakari niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir.

Heildareignir samstæðunnar samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi námu í lok september 681.724 m.kr., heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 347.726 m.kr. og eigið fé var 333.998 m.kr. en þar af var hlutdeild meðeigenda 18.017 m.kr.  Eiginfjárhlutfall samstæðunnar er nú 49,0% en var 49,4% um síðustu áramót.

Rekstur Reykjavíkurborgar skiptist í A-hluta og B-hluta. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða Aðalsjóð, sem heldur utan um rekstur fagsviða og Eignasjóð.

Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum.

Fyrirtækin eru: 

  • Orkuveita Reykjavíkur,
  • Faxaflóahafnir sf.,
  • Félagsbústaðir hf.,
  • Íþrótta- og sýningahöllin hf.,
  • Malbikunarstöðin Höfði hf.,
  • Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.,
  • Sorpa bs.
  • Strætó bs.
  • Aflvaki hf.