*

þriðjudagur, 4. ágúst 2020
Innlent 5. desember 2019 12:19

ESA rannsakar ríkisaðstoð við GR

Eftir kvörtun Símans hefur Eftirlitsstofnun EFTA ákveðið að skoða mögulegan fjárhagslegan ábata gagnaveitunnar af ívilnunum OR.

Ritstjórn
Erling Freyr Guðmundsson er forstjóri Gagnaveitu Reykjavíkur.
Haraldur Guðjónsson

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), hefur ákveðið að hefja rannsókn á ríkisaðstoð til Gagnaveitu Reykjavíkur eftir kvörtun frá Símanum.
Orkuveita Reykjavíkur, sem er að fullu í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, hefur bæði fjármagnað og veitt GR lán, tilgangur stofnunar félagsins var til þess að aðskilja samkeppnisrekstur á fjarskiptamarkaði frá öðrum rekstri OR.

Síminn heldur því fram að OR hafi veitt GR ívilnanir sem feli í sér brot á ríkisstyrkjareglum EES-samningsins. ESA mun rannsaka hvort opinberir fjármunir hafi verið nýttir til að veita GR ívilnanir sem stóðu öðrum aðilum á markaði ekki til boða.

Póst og fjarskiptastofnun, sem hefur eftirlit með því að samkeppnisrekstur á fjarskiptamarkaði sé ekki niðurgreiddur af einkeleyfis- eða verndaðri starfsemi, hefur í þremur ákvörðunum komist að þeirri niðurstöðu að félögin hafi brotið gegn skilyrðunum.

Fór stofnunin í tveimur tilvikum fram á að ráðstafanirnar gengju til baka, en hún fór ekki fram á endurgreiðslu vaxta vegna ívilnananna í neinum málanna. Meðal þess sem ESA mun rannsaka er hvort frekari endurheimtur séu nauðsynlegar til að tryggja að GR hafi ekki notið góðs af óæskilegum lánum að því er segir á vef félagsins.

Í yfirlýsingu vegna málsins fagnar Erling Freyr Guðmundsson forstjóri GR því að ESA taki þessar þrjár ákvarðanir til frekari skoðunar. Hann segir þó að niðurstaðan muni þó hvorki hafa áhrif á viðskiptalíkan GR né áform þess um frekari uppbyggingu.

„Jafnvel þótt niðurstaða málsins kunni að verða GR í óhag telur fyrirtækið fjárhagsleg áhrif þess óveruleg,“ segir í yfirlýsingunni, þar sem það er jafnframt áréttað að félagið telji fjárhagsleg samskipti þess við eigendur sína í OR sé í samræmi við lög.

„Gagnaveita Reykjavíkur mun nú, eins og í málsmeðferðinni fyrir íslenskum yfirvöldum, senda greinargerð þar sem málavextir verða ýtarlega raktir og rök fyrir því færð að fyrirtækið hafi starfað í samræmi við lög.“