*

þriðjudagur, 3. ágúst 2021
Innlent 14. október 2014 16:20

Forlagið sektað um 25 milljónir króna

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest að Forlagið braut gegn skilyrðum sem sett voru vegna sameiningar JPV og Vegamóta.

Ritstjórn
Axel Jón Fjeldsted

Nú, rúmum þremur árum eftir Samkeppniseftirlitið ákvarðaði að Forlagið hefði brotið gegn skilyrðum sem sett voru vegna sameiningar JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf., hefur loks fallið dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Héraðsdómur staðfesti sem sagt í dag að Forlagið hefði gerst brotlegt og féllst ekki á það með fyrirtækinu að brotin hafi verið framin af gáleysi. Dómurinn féllst heldur ekki á það með Forlaginu að álögð 25 milljóna króna sekt, hafi verið óhófleg.

„Forlagið varð til árið 2008 með samruna tveggja fyrirtækja, þ.e. JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf.," segir á vef Samkeppniseftirlitsins. „Við meðferð samrunamálsins hjá Samkeppniseftirlitinu hafði Forlagið frumkvæði að því að setja fram hugmyndir að skilyrðum sem ryðja myndu úr vegi samkeppnishindrunum sem eftirlitið hafði komið auga á. Sátt náðist í málinu þar sem Forlagið skuldbatt sig til að hlíta tilteknum skilyrðum til að vinna gegn skaðlegum áhrifum samrunans.

Taldi Samkeppniseftirlitið að Forlagið hefði brotið gegn þessum skilyrðum. Fólust brotin í því að Forlagið braut gegn banni við því að birta smásöluverð bóka og banni við því að veita bóksölum  afslætti sem fælu í sér óeðlilega mismunun Forlagsins á milli þeirra. Skilyrðum þessum var m.a. ætlað að tryggja að Forlagið myndi ekki raska samkeppni í endursölu á bókum. Samkeppniseftirlitið lagði 25 milljóna króna stjórnvaldssekt á Forlagið vegna þessara brota.

Forlagið skaut ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála.  Í september 2011 staðfesti áfrýjunarnefndin að Forlagið hafi framið umrædd brot og álögð sekt hafi verið hæfileg. Benti nefndin á að brýnt væri að Forlagið virði skilyrði sem sett voru fyrir samrunanum og að treysta megi því að sáttir í slíkum málum séu meira en orðin tóm. Þetta eigi ekki síst við í þessu máli þar sem Forlagið hafi sjálft tekið þátt í mótun skilyrðanna. Orð og athafnir Forlagsins bendi til þess að fyrirtækið hafi ekki tekið umrædd skilyrði alvarlega. Segir nefndin að í málum af þessum toga verði álagðar sektir að hafa varnaðaráhrif og tryggja að fyrirtæki fari eftir skilyrðum sem þau hafi heitið að virða.

Forlagið skaut úrskurði áfrýjunarnefndar til dómstóla og í dag kvað Héraðsdómur Reykjavíkur upp sinn dóm."