*

föstudagur, 10. júlí 2020
Innlent 31. janúar 2019 14:00

75 herbergja sjúkrahótel afhent

Ríflega 4.000 fermetra sjúkrahótel Nýs Landspítala við Hringbraut er tilbúið, en afhending þess fór fram í dag.

Ritstjórn
Nýja sjúkrahótelið stendur við Hringbraut í Reykjavík.
Eva Björk Ægisdóttir

Framkvæmdum við ríflega 4 þúsund fermetra sjúkrahótel Nýs Landspítala við Hringbraut er lokið og í dag fór fram afhending hússins sem inniheldur 75 misstór herbergi auk vinnuaðstöðu starfsfólks.

Sjúkrahótelið er fyrsti áfangi í heildaruppbyggingu Nýs Landspítala við Hringbraut. Aðrar byggingar eru meðferðarkjarninn, sem er stærsta byggingin í uppbyggingu Hringbrautarverkefnisins, rannsóknahús og bílastæða-, tækni- og skrifstofuhús.

Aðalhönnuður sjúkrahótelsins er KOAN-hópurinn en forhönnun, skipulagsgerð, hönnun gatna og lóðar er unnin af Spitalhópnum. Samkvæmt fréttatilkynninu er húsið prýtt með steinklæðningum, listaverki eftir Finnboga Pétursson myndlistarmanni.

Sjúkrahótelið er fjórar hæðir og kjallari. Fjöldi herbergja er 75 að fjölbreyttri gerð og á hótelinu og er aðstaða fyrir fatlaða og stærri herbergi fyrir fjölskyldur. Hótelið er 4.258 fermetrar að stærð (brúttó), 14.780 rúmmetrar (brúttó), með móttöku, veitingasal, sólstofu, vinnuaðstöðu hjúkrunarfræðinga og samtengt Landspítalanum með kjallara og tengigöngum. 

Vonast til að létti álagi af sjúkrahúsinu

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sagði að tilefni afhendingarinnar:  „Dagurinn í dag markar tímamót í heilbrigðisþjónustu við alla landsmenn og er í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar í uppbyggingu heilbrigðisþjónustunnar. Meðal annars mun opnun sjúkrahótelsins stuðla að því mikilvæga markmiði að sjúklingar fái þjónustu á réttu og viðeigandi þjónustustigi, líkt og er leiðarstef í þeirri heilbrigðisstefnu sem nú er til umfjöllunar á Alþingi.“

Bjarni Benediktsson fjármála – og efnahagsráðherra segir hótelið mikilvægan áfanga við að tryggja fyrsta flokks heilbrigðisaðstöðu fyrir landsmenn. „Sjúklingar, aðstandendur þeirra, fjölskyldur - fjölbreyttur hópur fólks af öllu landinu mun njóta góða af þeirri góðu aðstöðu sem hér er að finna og það fer ekki fram hjá neinum sem fer um húsið að hér hefur verið vandað til verka og hugað að hverju smáatriði,“ segir Bjarni.

„Ég vona að sjúkrahótelið styðji við rekstur spítalans og létti álagi af honum þar sem allt of oft er verið að nota of dýr úrræði til að leysa vanda sjúkra. Hér eru fjölbreytt tækifæri, bæði tengd gistirýmum en einnig annarri þjónustu sem hægt að er veita hér t.d. á grundvelli þess glæsilega eldhúss sem komið hefur verið upp. Væntanlega skýrast slíkir þættir betur verði reksturinn boðinn út að loknum samningstímanum við LSH.“

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala sagði: „Sjúkrahótelið veitir Landspítala kærkomið tækifæri til að efla enn frekar þjónustu við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Stefnt er að að opnun hótelsins núna á vordögum, vonandi í aprílmánuði. Tilkoma hótelsins markar sömuleiðis ákveðin tímamót í uppbyggingu Landspítalaþorpsins við Hringbraut þar sem framkvæmdir við aðrar nýbyggingar okkar þar eru löngu hafnar og ganga vel. Framundan eru spennandi tímar." 

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH sagði: „Við sem stöndum að Hringbrautarverkefninu erum hreykinn á þessum degi nú þegar við sjáum fyrir endann á byggingu þessa glæsilega húss. Ég er þess fullviss að sjúkrahótelið mun gerbreyta aðstöðu fyrir sjúklinga og aðstandenda þeirra. Annar áfangi Hringbrautarverkefnisins er hafinn en það eru jarðvinnuframkvæmdir við byggingu nýs meðferðarkjarna. Áætlanir okkar eru þær að byggingu spítalans verði lokið 2024 í samræmi við fjármálaáætlun Alþingis 2019-2023“.

Ítarefni um sjúkrahótelið

Sjúkrahótelið við nýnefnda Hildigunnargötu er hluti af fyrsta áfanga uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut, Hringbrautarverkefninu. Sjúkrahótelið tekur talsvert mið af því sem er með sjúklinga- og sjúkrahótel á Norðurlöndunum, en í upphaflegri forsögn samkeppninnar um sjúkrahótelið árið 2010 segir m.a. að markmiðið með sjúkrahótelinu er að auka gæði heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að hagkvæmni í rekstri. Hótelið mun gegna mikilvægu hlutverki í starfsemi Landspítalans. 

Tilgangur hótelsins er aðallega að vera athvarf fyrir þá sem þurfa heilsu sinnar vegna eða aðstandenda að dvelja fjarri heimili sínu vegna rannsókna og meðferðar. Auk þess nýtist sjúkrahótel þeim sem dvalið hafa á sjúkrahúsi sem liður í endurhæfingu og bata. Líta skal á dvöl sjúklings á hótelinu sem eðlilegan lið í ferli hans á spítalanum og nálægð við legu- og meðferðardeild spítalans er mikilvæg. Auk almennrar hótelþjónustu er gestum veittur aðgangur að ráðgjöf og liðsinni hjúkrunarfræðinga bæði vegna heilsufarsvanda og við að sækja heilbrigðisþjónustu.

Sérstaða Íslands í samanburði við Norðurlöndin er fámenni landsins og að Landspítalinn er þjóðarsjúkrahús. Annað sem einkennir aðstæður hér á landi eru þarfir dreifbýlisins og  takmörkuð heilbrigðis- og sjúkrahúsþjónusta víða um land. Þörfin fyrir sjúkrahótel á lóð Landspítalans fyrir sjúklinga sem eru inniliggjandi á LSH, í bataferli eða tiltekinni meðferð hefur verið og er til staðar. Hagkvæmni hótelsins er því mikil fyrir heilbrigðiskerfið í heild sinni, hvort sem er fyrir Landspítalann eða aðra heilbrigðisþjónustu.

Sjúkrahótelið er þannig alltaf valmöguleiki þar sem lögð er áhersla á ró og hvíld og að einstaklingar með sjúkdóm geti t.d. dvalið á hótelinu með fjölskyldu sinni. Sjúkrahótelið er hannað eins og hefbundið hótel með móttöku og veitingastað og lagt er áhersla á að sjúklingurinn er gestur á hótelinu. Sérhæfing felst í þjónustunni en á hótelinu er hæft fagfólk og mönnun er allan sólarhringinn. Hjúkrunarfræðingar sjúkrahótelsins eru tengiliðir sjúklings við meðferðardeild sjúklingsins og sjá einnig meðal annars um sýklalyfjagjafir, eftirlit með blóðþrýstingi, lyfjagjafir og fleira.

Á sjúkrahótelinu dvelja t.d. sjúklingar sem eru að jafna sig eftir aðgerð eða sækja dag- og göngudeildarþjónustu á sjúkrahúsi, eru í virkri meðferð og þurfa eftirlit og stuðning. Með öllum herbergjakostum s.s. fjölskylduherbergjum, stækkanlegum herbergjum, herbergjum fyrir mikið fatlaða ásamt fleiri sérhæfðum útfærslum er sjúkrahóltelið fjölbreyttur valmöguleiki fyrir sjúklinga.

Á Norðurlöndum er það sammerkt með sjúklingum á sjúkrahótelum að þeir skulu almennt vera sjálfbjarga með athafnir daglegs lífs og hafa innsýn inn í ástand sitt. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að sjúklingur nýti sér þjónustu á sjúkrahóteli frekar en á sjúkrahúsi eða sjúkrahúsið velji að sjúklingurinn sé frekar á sjúkrahótelinu en sjúkrahúsinu. Meðferð sem sjúklingur þarf að gangast undir verður auðveldari vegna nálægðar við sjúkrahúsið og hægt er að fylgjast betur með honum. Umhverfið og þjónustan er heimilislegri en á sjúkrahúsinu, auk þess sem sjúklingurinn býr í einbýli og getur haft nánari samskipti við ættingja og vini.