*

miðvikudagur, 4. ágúst 2021
Innlent 17. maí 2013 13:35

FME gerir athugasemdir við Lífeyrissjóð bænda

FME gerir m.a. athugasemdir við lánveitingar til tveggja sjóðfélaga með veðum í eignum einkahlutafélags þeirra.

Ritstjórn
Fjármálaeftirlitið.
Haraldur Guðjónsson

Fjármálaeftirlitið hefur gert nokkrar athugasemdir við starfsemi Lífeyrissjóðs bænda, sem m.a. snúa að lánveitingum til tveggja sjóðfélaga sjóðsins og verðbréfaviðskiptum starfsmanna sjóðsins.

FME hefur óskað eftir því að innri endurskoðanda sjóðsins verði gert að gera sérstaka grein fyrir því hvort gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana vegna athugasemda og ábendinga í skýrslu FME um sjóðinn. Greinargerð hans á að berast FME ekki síðar en 8. júlí næstkomandi.

Fjármálaeftirlitið gerði athugasemd við að innri starfsreglur sjóðsins hafi ekki verið yfirfarnar í samræmi við ákvæði þeirra reglna sem sjóðurinn hefur sjálfur sett sér. Einnig að ekki hafi verið fylgt eftir í öllum tilfellum verklagsreglum um verðbréfaviðskipti starfsmanna sjóðsins.

Fjármálaeftirlitið gerði athugasemd við að ekki hafi verið farið eftir ákvæðum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Er sérstaklega litið til þess að sjóðurinn hafi ekki sett sér skriflegar innri reglur.

Þá var gerð athugasemd við eignastýringarsamning sjóðsins. Samningurinn hafði ekki verið uppfærður í þrjú ár til samræmis við þá fjárfestingastefnu sem gildir fyrir sjóðinn hverju sinni, en hún er að jafnaði yfirfarin a.m.k. árlega. Fjármálaeftirlitið gerði athugasemd við lánveitingar til tveggja sjóðfélaga með lánsveði í eignum einkahlutafélags þeirra.

Þá voru gerðar voru nokkrar athugasemdir við útfyllingu skýrslna til Fjármálaeftirlitsins. Þeirra á meðal voru athugasemdir um að sjóðurinn hafi ekki haft fullnægjandi upplýsingar um fjárfestingar sínar í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum til að unnt væri að flokka undirliggjandi eignir þeirra samkvæmt ákvæðum laga. Þá voru m.a. gerðar athugasemdir við upplýsingagjöf sjóðsins um eign eftir helstu rekstrarfélögum verðbréfasjóða og ranga skráningu útgefenda verðbréfa. Fjármálaeftirlitið taldi jafnframt í nokkrum tilfellum að upplýsingagjöf sjóðsins þyrfti að vera nákvæmari.