*

mánudagur, 23. september 2019
Innlent 11. mars 2019 11:00

Uppgangur runnið til launafólks

Viðskiptaráð segir kaupmátt launafólks í hótelgeiranum hafa hækkað um 23% frá 2014 til 2017.

Ritstjórn
Frá kosningu Eflingar um verkfallsaðgerðir starfsmanna í hótelgeiranum.
Aðsend mynd

Hlutur launafólks í verðmætasköpun hótela, sem yfirstandandi verkföll ná yfir, var 76% árið 2017 sem er einu prósentustigi hærri en árið 2014. Þetta kemur fram í úttekt sem Viðskiptaráð hefur tekið saman um hótelrekstur undanfarinna ára og birt er á vefsíðu ráðsins.

„Orðræðan síðustu vikur bendir til þess að hótel hafi hagnast gríðarlega á síðustu árum á meðan launafólk hefur borið skarðan hlut frá borði. Slíkur málflutningur er í engum takti við staðreyndir málsins svo rétt er að koma eftirfarandi á framfæri,“ segir á vefsíðu Viðskiptaráðs.

Viðskiptaráð segir að á sama tímabili og hlutur launafólks hafi stækkað hafi hlutdeild rekstrarhagnaðar, eða fjármagns, dregist saman sem því nemur. „Því hefur uppgangur ferðaþjónustu að meirihluta runnið til starfsfólks heldur en eigenda og lánadrottna.“

„Launakostnaður á launþega hækkað að raunvirði um 28% árin 2014-2017 hjá þeim hótelum þar sem verkföll standa nú yfir. Sú hækkun endurspeglar að langmestu leyti aukningu kaupmáttar launa. Frá 2008 hefur kaupmáttur launa í gisti- og veitingarekstri hækkað um 18% eða meira en í nokkrum öðrum atvinnugreinahóp. Frá 2ö014 nemur hækkunin 23% og er einungis meiri meðal opinberra starfsmanna. Um 23% hagnaðar hótelanna sem verkföllin ná til hefur verið greiddur út sem arður frá 2010-2017, afganginum hefur verið endurfjárfest í uppbyggingu starfsemi þeirra,“ segir enn fremur í vef Viðskiptaráðs.

Viðskiptaráð hyggst birta frekari greiningu á veitingar- og hótelrekstri á næstu dögum en þessi frumgreining gefi til kynna að lítið svigrúm sé til launahækkana. „Frá árinu 2017 hafa svo laun haldið áfram að hækka á meðan nýting herbergja hefur minnkað þetta og margt annað, eins og fækkun ferðamanna síðustu mánuði, bendir til þess að afkoma hótela og ýmissa annarra aðila í ferðaþjónustu hafi farið versnandi nokkuð hratt. Einföld samlagning og frá dráttur sýnir að í slíku umhverfi er svigrúm til launahækkana lítið.“