Markaðsaðilar í könnun Seðlabankans gera ráð fyrir að verðbólga verði að meðaltali 10% á þriðja ársfjórðungi. Væntingar eru um að hún hjaðni í kjölfarið og verði 5,8% að ári liðnu og 4% eftir tvö ár. Markaðsaðilar gera nú ráð fyrir meiri verðbólgu eftir 12 mánuði en í aprílkönnun bankans en þá gerðu þeir ráð fyrir að hún yrði 5% að ári liðnu.

„Dreifing svara markaðsaðila um væntingar til verðbólgu var meiri en í síðustu könnun á alla mælikvarða en sérstaklega þegar horft var til næstu fjórðunga,“ segir í tilkynningu Seðlabankans.

Þá hafa langtímaverðbólguvæntingar jafnframt hækkað frá síðustu könnun og er nú búist við að verðbólga verði að meðaltali 3,8% á næstu fimm árum. Verðbólguvæntingar til tíu ára hafa einnig hækkað og mælast um 3,5%. Til samanburðar þá er verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%.

Sjá einnig: Verðbólgan eykst í 9,9%

„Könnunin gefur til kynna að markaðsaðilar vænti þess að gengi krónunnar hækki lítillega á næstu misserum og að gengi evru gagnvart krónu verði 138 krónur eftir eitt ár.“

Spá 0,75 prósentu vaxtahækkun

Miðað við miðgildi svara búast markaðsaðilar við því að meginvextir bankans hækki í 5,5% á yfirstandandi fjórðungi. Næsta vaxtaákvörðun Seðlabankans er á miðvikudaginn næsta, 24. ágúst, en næsti fundi þar á eftir er í október. Má því ætla að markaðsaðilar búist við að peningastefnunefnd hækki stýrivexti um 0,75 prósentur á næsta fundi.

Markaðsaðilar spá því að vextir hækki enn frekar í framhaldinu og verði 6% á fyrsta fjórðungi næsta árs. Hins vegar eru væntingar um að vextir lækki aftur og verði 5,5% eftir eitt ár og að þeir lækki í um 4,5% að tveimur árum liðnum.

Hlutfall svarenda sem telja taumhald peningastefnunnar of laust fækkaði 79% í 67% frá síðustu könnun Seðlabankans í apríl. Þá fjölgaði þeim sem telja taumhaldið hæfilegt og er hlutfall þeirra um 29% samanborið við 17% í síðustu könnun. Rúmlega 4% svarenda í könnuninni eru þeirrar skoðunar að taumhaldið sé of þétt.

Seðlabanki Íslands kannaði væntingar markaðsaðila dagana 8. til 10. ágúst síðastliðins. Leitað var til 31 markaðsaðila á skuldabréfamarkaði, þ.e. banka, lífeyrissjóða, verðbréfa- og fjárfestingarsjóða, verðbréfamiðlana og fyrirtækja með starfsleyfi til eignastýringar. Svör fengust frá 24 aðilum og var svarhlutfallið því 77%.